Heb jij een vraagstuk voor ons Learning Lab?

De School of Creative Thinking is op zoek naar een organisatie of bedrijf dat een zogeheten ‘wicked problem’ heeft: een complex vraagstuk, met vele aspecten, dat al een tijdje op tafel ligt en dat niet met kennis en ervaring alleen is op te lossen. Hebben jullie zo’n vraagstuk, dan kunnen we elkaar wellicht helpen.

De opleiding Verdieping Toegepaste Creativiteit sluit af met een Learning Lab. Om de stof goed te integreren, doorlopen deelnemers een verandertraject bij een organisatie of bedrijf waarin ze onder begeleiding van Pamela Pauwels ervaring opdoen. In negen maanden tijd gaat de groep de uitdaging aan om een creatieve verandering tot stand te brengen.

School of Creative Thinking-Verdieping Toegepaste Creativiteit-Opdracht Learning Lab

Voor het Learning Lab zijn we op korte termijn op zoek naar een opdracht. Waar moet de opdracht aan voldoen?

  • Jullie organisatie of bedrijf heeft een complex vraagstuk met vele aspecten.
  • Er is een vraageigenaar met beslissingsbevoegdheid die iets wil veranderen aan de situatie.
  • Het vraagstuk is belangrijk genoeg om er aandacht aan te besteden.
  • De situatie vraagt om er nu of in de nabije toekomst tijd aan te besteden.
  • Het vraagstuk is niet met kennis en ervaring alleen op te lossen. Om tot een oplossing te komen is verbeelding nodig.

Het tijdpad ziet er globaal als volgt uit:

School of Creative Thinking- Learning Lab Timeline editie 40

Hebben jullie zo’n casus en wil je graag met ons in gesprek?

Stuur dan een bericht naar office@schoolofcreativethinking.nl met als onderwerp ‘casus learning lab 2022’. Je ontvangt dan een brochure met meer achtergrondinformatie over het Learning Lab en de opleiding Verdieping Toegepaste Creativiteit.