Introductie Wat levert het op? Voor wie? Programma Trainers

Ben jij op zoek naar handvatten om de innovatieve mindset bij anderen aan te zetten? De opleiding Basis Creatief Leiderschap reikt je in twee dagen verschillende manieren aan om een klimaat voor verandering te scheppen. En je krijgt inzichten in hoe jij daarin je leidende rol pakt.

Je verkent hoe een klimaat er uitziet waarin er volop ruimte is voor vernieuwing. Daarnaast oefen je met manieren om verschillen in een veilige ruimte naar boven te halen, de stem van de minderheid te laten horen en daarmee de wijsheid van de hele groep te benutten.

Je neemt je probleemoplossend vermogen onder de loep door te leren over het verschil tussen reproductief denken, productief denken en denken in polariteiten. Je krijgt inzicht in welke denkwijze het beste past in een bepaalde situatie. Je ervaart hoe je productief denken kunt stimuleren en hoe je verbeeldingskracht inzet bij het bedenken van oplossingen.

School of Creative Thinking - Opleiding Creatief Leiderschap - Basis

Wat levert het op?

  • Na deze opleiding weet je welke denkwijze (reproductief denken, productief denken en denken in dilemma’s) het best past bij welke situatie.
  • Weet je hoe je de innovatieve mindset aanzet.
  • Heb je inzicht in hoe je verbeeldingskracht stimuleert.
  • Heb je geoefend met het omgaan van polariteiten in een dilemma.
  • Weet je hoe je een optimaal veranderingsklimaat kunt scheppen.
  • Heb je ervaren hoe je de onderstroom zichtbaar kunt maken.
  • Heb je inzicht in hoe jij je leidende rol pakt in een creatieve verandering.

Voor wie?

Leiderschap is niet gebonden aan een hiërarchische functie. Deze opleiding is voor iedereen met een leidende rol in verandering, waarbij vernieuwing en inclusiviteit belangrijke aspecten zijn.

Deelnemers aan deze opleiding hebben rollen als manager, projectleider, adviseur en/of coach of zijn verantwoordelijk voor het initiëren van veranderingen.

Programma

Het programma van deze tweedaagse opleiding is opgebouwd rond 6 vraagstukken:

1. Hoe kies ik de meeste geschikte denkwijze om een oplossing te vinden in een situatie?
2. Hoe stimuleer ik het aanzetten van verbeelding bij het ontwikkelen van oplossingen?
3. Hoe herken ik een polariteit in een dilemma?
4. Hoe schep ik een klimaat dat gunstig is voor het creëren van een nieuwe oplossing?
5. Hoe maak ik de onderstroom zichtbaar en bespreekbaar?
6. Hoe cultiveer ik mijn persoonlijke macht?

Samen met andere deelnemers ga je op een actieve manier met deze vraagstukken aan de slag.

Wie zijn mijn trainers?

Wil je meer weten over onze opleidingen?