Introductie Wat levert het op? Voor wie? Programma Trainers

De Verdieping Creatief Leiderschap helpt je bij het ontwikkelen van de mindset van een veranderingsleider. In zes modules verzamel je inzichten, vaardigheden en technieken die nodig zijn om een leidende rol op te pakken bij een verandering in je organisatie. Omdat het vermogen om anders te kunnen denken, problemen op andere manieren te kunnen benaderen en snel te kunnen antwoorden op verandering de sleutel zijn tot innovatie die organisaties wereldwijd zoeken.

Elke module gaat in op een essentieel aspect van leiding geven aan een bestendige verandering en de relaties tussen leiderschap, creativiteit en innovatie. Je verdiept je in hoe creatief denken bijdraagt aan de effectiviteit van leiderschap. En in wat dat betekent voor de invloed die jij hebt. Je gaat aan de slag met hoe een werkomgeving er uitziet die de creatieve mindset stimuleert. Je leert hoe je verschillende soorten vraagstukken herkent en of deze om een creatieve benadering of juist meer om balans vragen. En welke technieken je inzet om zo’n vraagstuk aan te pakken. Je krijgt inzicht in het samenspel van personen, proces en de omgeving. En hoe de interactie de voorwaarde schept voor een succesvolle verandering, waarbij het belangrijk is om verschillen naar boven te halen, de stem van de minderheid te laten horen en de wijsheid van de hele groep te benutten. Tenslotte zoom je in op manieren om doelbewust te sturen op het creëren van momentum en enthousiasme voor adoptie van de verandering.

School of Creative Thinking - Opleiding Creatief Leiderschap - Verdieping

Wat levert het op?

  • Na deze opleiding heb je handvatten om de verschillende voorkeursstijlen van je team zichtbaar te maken waarmee je samenwerking in een innovatietraject bevordert.
  • Heb je je oplossingsgericht vermogen uitgebreid met manieren om tegengestelde aspecten naar een gezonde balans te loodsen.
  • Herken je de vraagstukken die om een creatieve aanpak vragen en hoe de oplossingsgerichte mindset van je team aan te zetten om naar een bruikbare, concrete oplossing toe te werken.
  • Weet je hoe een werkomgeving te onderhouden die creatieve verandering stimuleert.
  • Heb je geoefend met het versnellen van de adoptie van een verandering en het besturen van de complexiteit die hoort bij de transitie van een nieuwe oplossing naar een succesvolle innovatie.
  • Weet je de interactie naar een constructieve flow te brengen door verschillen naar boven te halen, de stem van de minderheid te laten horen en de wijsheid van de hele groep te benutten.
  • Ontvang je een certificaat van deelname dat het goedkeuringsstempel (endorsement) draagt van het Center for Applied Imagination, Buffalo State University, State University van New York.

Je kunt je voor één of meerdere modules inschrijven. Bij inschrijving van meerdere modules tegelijkertijd ontvang je een korting.

Voor wie?

Voor iedereen die zich wil verdiepen in creatief leiderschap of die een leidende rol heeft bij een verandering.

Mensen die de regie hebben of gaan voeren van een innovatief traject, waarbij je te maken hebt met complexe en niet alledaagse vraagstukken.

Leidinggevenden, managers, team- en projectleiders die willen weten hoe je een klimaat schept dat aanzet tot nieuwe ideeën en oplossingen.

Deelnemers aan deze opleiding hebben rollen als manager, projectleider, adviseur en/of coach of zijn verantwoordelijk voor het initiëren en gedragen krijgen van veranderingen.

Programma

De Verdieping Creatief Leiderschap bestaat uit zes eendaagse opleidingsmodules, die ook los te volgen zijn:


- Bouwen aan Innovatieve Teams

In deze module leer je hoe je leiding kunt geven aan het talent in je hele team. Je krijgt inzicht in hoe een innovatief team te bouwen door de voorkeursstijlen in het creatieve proces zichtbaar te maken en waardering in je team te ontwikkelen voor ieders stijl.

- Dilemma’s naar Balans Loodsen

Deze module laat je oefenen met het herkennen van en omgaan met dilemma’s. Je verdiept je in polariteiten management als methode om het ‘en/en’ denken in je leiderschapsstijl te integreren.

- Oplossingsgerichte mindsets inspireren
Door je team mee te nemen in de creatieve ademhaling en in het visualiseren van alternatieve opties help je jouw team om met vertrouwen de uitdagingen die voorliggen productiever aan te gaan.

- Interactie in Flow brengen

In deze module staat de interactie centraal. De module is gebaseerd op de filosofie van ‘Deep Democracy’. Je leert om verschillen uit de onderstroom naar boven te halen, de stem van de minderheid te laten horen en om de wijsheid van de hele groep te benutten.

- Scheppen van een Innovatieklimaat

In deze module leer je hoe je een klimaat kunt scheppen waarin creatieve verandering gestimuleerd wordt. Je krijgt technieken aangereikt die je helpen om nieuwe oplossingen te bedenken die het klimaat voor innovatie positief zullen beïnvloeden.

- Sturen op Adoptie van de Verandering.
Deze module zoomt in op routes die je kunt inzetten om doelbewust te sturen op het creëren van momentum en enthousiasme voor de verandering. Je ervaart hoe je het traject pro-actief bestuurt en waar je de creatieve mindset kan inzetten om het traject van adoptie te versnellen.


Wie zijn mijn trainers?

Wil je meer weten over onze opleidingen?