Introductie Wat levert het op? Voor wie? Programma Trainers

Wil jij je vaardigheid in faciliteren vergroten? In de driedaagse opleiding Verdieping Faciliteren van Innovatief Denken leer je hoe je op een constructieve manier trajecten faciliteert met de creatieve mindset. Je krijgt inzicht in wat er toe doet bij het faciliteren van innovatief denken. En wat jij doet om het traject succesvol te laten verlopen.

Tijdens de opleiding onderzoek je de intrigerende wereld van groepsdynamica. Vanaf de start van het traject met de verheldering van het vraagstuk tot en met het begeleiden van een sessie.

Samen met de andere deelnemers oefen je verschillende situaties om breinreflexen zichtbaar te maken. Je leert vanuit theorie, door te doen en met ieders inbreng aan ervaring en inzichten. Leerzaam en soms ook confronterend. En het helpt je om te groeien en te zien hoe je de principes van het faciliteren kunt inbedden in je eigen praktijk.

School of Creative Thinking - Opleiding Faciliteren van Innovatief Denken - Verdieping

Wat levert het op?

  • Na deze opleiding weet je wat er nodig is om innovatief denken constructief te faciliteren.
  • Weet je hoe je een facilitatietraject initieert, hoe je een sessie ontwerpt en begeleidt en hoe je vervolgstappen definieert. 
  • Ben je je bewust van de invloed van jouw houding en gedrag op de groep en andersom.
  • Weet je wat je kunt doen om de groepsdynamica te beïnvloeden.
  • Kun je een aantal interventies toepassen als je sessie anders loopt dan gepland.
  • Heb je inzicht in je persoonlijke stijl van faciliteren en wat je in de toekomst anders wilt doen.

Voor wie?

Deze driedaagse opleiding is speciaal voor professionals die het faciliteren beheersen én die zich dolgraag willen verbeteren in het faciliteren van het groepsproces.
De opleiding is voor adviseurs, beleidsmedewerkers, projectleiders en (team)managers. En voor iedereen die een faciliterende rol heeft bij verandering en vernieuwing.

Programma

Het programma start met het onderzoeken wat faciliteren nu eigenlijk is en wat faciliteren van innovatief denken inhoudt. Je ontwikkelt inzichten en een mindset die je helpen om constructief te faciliteren. Daarbij introduceren we je in het ISDC-model. Dit model duidt groepsprocessen op de as individueel en sociaal versus de as divergentie en convergentie.

Het vervolg van het programma gaat in op de 3 D’s van faciliteren van een innovatief traject: Diagnosis, Design en Delivery. Wat breng je mee als facilitator om de situatie van de opdrachtgever te begrijpen en hoe beslis je over een passende interventie. Wat is belangrijk in het ontwerpen van een sessie en hoe bereid je je voor op de bijeenkomst. De laatste dag van de opleiding is helemaal gericht op het begeleiden van de groep. Onderwerpen als groepsvorming, aanvallen op de facilitator of het proces, weerstand of sabotage en acceptatie van verschillen komen dan aan bod.

Wie zijn mijn trainers?

Misschien ben je geïnteresseerd in