Terug naar overzicht

Frits Schoeren

Trainer

Trainer Frits Schoeren - School of Creative Thinking

“I’ve never been book smart, but I know I’m not stupid…”

Op school bleek Frits heel muzikaal, kon goed tekenen, was creatief, maar hij had moeite met rekenen. Veel later ontdekte hij dat de combinatie muziek en psychologie hem enorm boeide. Daarvan een beroep maken leek Frits toen de uitdaging. De opleiding creatief therapeut muziek (Middeloo) appelleerde sterk aan zijn talenten. In zijn praktijk als therapeut heeft Frits met veel plezier gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Daar heeft hij geleerd vooral te kijken naar wat mensen kunnen, en niet wat hun beperkingen zijn. Het coachen van mensen is daar begonnen. Later als psychotherapeut/bedrijfsconsultant/coach heeft hij daar veel profijt van gehad.

Tijdens zijn periode als voorzitter bij het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken (red. nu de School of Creative Thinking) kwam Frits in aanraking met de theorie Meervoudige Intelligenties. Hij begreep dat hij veel meer in huis had dan zijn rekenbeperking hem deed geloven. Nu vindt hij het als Master-Mentor bij de Stichting aMI (associatie Meervoudige Intelligenties) nog steeds een enorme uitdaging zich in te zetten voor ‘the next generation’. Zodat zij met inzichten en toepassingsmogelijkheden op basis van MI de kans krijgen vooruit te komen in hun leven, zij hun (creatieve) voorkeur kunnen volgen, en hun intelligenties verder ontwikkelen. Voor de School of Creative Thinking en Stichting aMI, ligt daar een intelligent creatief perspectief.

 

* Quote is van Branton Shearer

Linkedin

Onze trainers