Terug naar opleiding

Marcus Geers

Trainer

Trainer Marcus Geers - School of Creative Thinking

“Innovative organizations provide freedom to act, which (in turn) arouses the desire to act”

Marcus is specialist in het begeleiden van innovatietrajecten en het ontwikkelen van een creatief klimaat binnen organisaties en teams. Hij past creativiteit toe op het domein productinnovatie, marketing en bij het creëren van vernieuwende product/markt-concepten. Hij verzorgt trainingen in het hanteren en het begeleiden van creatieve denkprocessen binnen bedrijven en organisaties. Veel medewerkers in de mediasector hebben hun creatieve potentieel vergroot met de hulp van Marcus. Als spreker verzorgt hij presentaties over het ontwikkelen van een creatief klimaat.

Sinds 1984 werkt Marcus al samen met de School of Creative Thinking. Toen nog Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken genaamd en gevestigd in Antwerpen. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen aan de universiteit van Antwerpen en verdiepte zich postuniversitair in Organisatiebeleid. 

 

* Quote is van Rosabeth Moss Kanter

Linkedin

Onze trainers